Uitvoeringstekeningen voor Houthavens in Amsterdam

Tekenwerk Houthavens in Amsterdam

Voor de veerpont in Amsterdam wordt een zijdelingse opsluitconstructie aangelegd. Deze constructie bestaat uit twee rijen damwanden, tegen deze rijen damwand staan per rij twee stalen buispalen. Tussen de buispalen en de damwand is een schuifconstructie geplaatst. Op de damwanden wordt een deksloof aangebracht. Voor dit werk hebben wij de uitvoeringstekeningen opgesteld voor Nelis Infra.

  • Uitvoeringstekeningen voor Houthavens in Amsterdam
  • Uitvoeringstekeningen voor Houthavens in Amsterdam
  • Uitvoeringstekeningen voor Houthavens in Amsterdam