Jeroen en Rosella bij Oudewater

Ontwerp frontboringen Oudewater

Wij hebben het ontwerp voor twee gesloten frontboringen voor de bouw van een nieuw gemaal in Oudewater (Snelrewaard/Waardsedijk) gerealiseerd. Daarnaast hebben wij advies gegeven over aanvullend grondonderzoek. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de polders naar het nieuwe gemaal is het noodzakelijk enkele huidige watergangen te verbreden en een nieuwe watergang te graven. Er is in diverse kranten en tijdschriften kenbaarheid gegeven aan dit project. Zo ook in de Cobouw.

  • Oudewater huis
  • Jeroen en Rosella bij Oudewater