Ontwerp nieuwe brug Zegveld

Ontwerp nieuwe brug in Zegveld

In Zegveld worden twee bruggen vervangen door één nieuwe brug. Zegveld ligt in het veenweidegebied, waar sprake is van bodemdaling en daarmee een drassig gebied. Hier wordt in het definitief ontwerp rekening mee gehouden.

Het definitief ontwerp wordt in samenwerking met de gemeente Woerden gemaakt.

  • Ontwerp nieuwe brug Zegveld