Groningen DTE en gvl materiaal

Doorpersingen in Groningen

Met een gesloten front techniek zijn er rondom het Vrijheidsplein doorpersingen in Groningen uitgevoerd. DTE heeft hiervoor het volledige ontwerp verzorgd, bestaande uit: berekeningen aangaande doorpersingen, zettingen van de leiding, damwanden ten behoeve van boor- en ontvangstputten en gordingen van damwandkuipen. Daarnaast is de aardbevingsbestendigheid en de invloed op de omgeving in beeld gebracht. De betonnen paaltjes zijn berekend voor de afsluiterput.

  • Groningen DTE en gvl materiaal