Groningen met Nelis

Berekenen van fundering Groningen

Het Waterschap Hunze en Aa’s wil pompstation De Groeve inrichten als natuur- en waterbergingsgebied. Hiervoor moet de hoofdstructuur van de leidingen aangepast worden. De ondergrond is niet sterk genoeg om de leidingen op staat te kunnen funderen, daarom is gekozen om de leidingen op palen te funderen. De dimensies van de funderingspalen zijn door DTE uitgewerkt.

  • Groningen met Nelis