Dutch tunnel engineering sleufleuze technieken

Sleufloze technieken

Het voordeel van het aanleggen van ondergrondse infrastructuur door middel van sleufloze technieken, is dat dit minder overlast veroorzaakt dan het leggen van kabels en leidingen door middel van het graven van sleuven.

Het maaiveld en alles wat zich daarop bevindt wordt niet geschaad en er wordt met een maximale efficiëntie gewerkt.

DTE komt graag in een vroeg stadium van een project aan tafel, om u te adviseren over de meest geschikte boortechniek.

Als u al in een bepaalde richting denkt, denken wij met u mee om het ontwerp verder uit te werken voor optimale veiligheid en efficiëntie.

Soorten boringen

De volgende soorten boringen worden toegepast bij sleufloze technieken:

  • Horizontaal gestuurde boringen
  • Boogzinker
  • Doorpersingen
  • Raketboringen
  • Gesloten front techniek
  • Open front techniek
  • Direct drill
  • Pipe pusher
  • Boogboormethode
  • Sleufloos verwijderen van kabels en leidingen

DTE ondersteunt de opdrachtgever met advies, berekeningen, tekeningen en neemt indien gewenst de volledige engineering op zich.

Boortechnieken uitgelegd:

Horizontaal gestuurd boren

Bij een horizontaal gestuurde boring, ook wel Horizontal Directional Drilling (HDD) zijn geen bouwkuipen nodig: de boorlijn loopt van maaiveld tot maaiveld.

Deze techniek bestaat uit meerdere fases. De eerste fase is de pilotboring, waarbij de boorkop de grond ingaat. Via de boorkop gaat de steunvloeistof het boorgat in.

De steunvloeistof houdt het boorgat stabiel. In de volgende fase maakt de ruimer het boorgat groter. Ook in deze fase houdt de boorvloeistof het boorgat stabiel. Als het verschil tussen de diameter van de boorgang in de pilotfase en de uiteindelijk benodigde diameter groot is, vindt het ruimen van de boorgang meerdere keren plaats.

De laatste fase is het intrekken van de productbuis. De in te trekken buis ligt, voor deze fase start, klaar middels een opstelling achter het boorgat. De opstelling bestaat uit een haspel of boogopstelling.

DTE verzorgt voor u het totale project van voorontwerp tot detailengineering bij een HDD. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in de uitvoering. Heeft u hulp nodig bij een HDD boring? Neem dan contact op met DTE.

Doorpersingen

Onder doorpersingen vallen gesloten en open front techniek. Deze sleufloze technieken leggen kabels en leidingen horizontaal in de grond aan, bijvoorbeeld onder een spoor- of waterweg. Hieronder lichten wij de gesloten en open front techniek verder uit.

Gesloten front techniek

Bij Microtunneling, ook wel gesloten front techniek (GFT) genoemd, wordt vanuit een perskuip een tunnel geboord naar de ontvangstkuip met een tunnelboormachine (TBM). Vanuit de kuip vertrekt eerst de TBM. Het graafwiel van de TBM maakt de grond los en de hydraulische vijzel duwt de TBM en de buizen naar voren.

DTE is het ingenieursbureau voor Microtunneling. U kunt bij ons terecht in alle fases van het project en voor alle onderdelen van de boring: van sterkteberekening van de buis tot het volledige ontwerp van de damwandkuipen. Geen omkijken meer hebben naar uw boring? Neem dan contact op met DTE.

Open front techniek

Ligt de grondwaterstand onder de boring? Dan past u de open front techniek toe. Het open front zorgt namelijk voor een open verbinding tussen het boorfront en de perskuip. Net als bij gesloten front techniek, duwen de vijzels de buizen de grond in.

Wij ondersteunen in alle projectfases bij open front techniek: van sterkteberekeningen tot begeleiding in de uitvoering. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Boogboormethode

Deze methode is een kruising tussen een HDD en een zinker. Een voorgebogen spuitlans spuit de grond aan de voorkant weg. De afvoer van de grond vindt, net als bij de HDD, plaats via het boorgat en langs de voorgebogen stangen.

Door de voorgebogen boorstangen bestaat de boorgang uit één grote bocht met een radius gelijk aan de radius van de boorstangen. De boogstraal van de kleinste boor is vijf meter, die daarna in stappen oploopt tot twintig meter. De beperkte radius van de boorstangen maakt dat de lengte van de boring kort is en het in- en uittredepunt steil zijn.

Dit laatste is ideaal in binnenstedelijk gebied waar het ‘druk’ is in de ondergrond. Bij de keuze van het buismateriaal moet rekening gehouden met deze krappe boogstraal: het buismateriaal moet of de radius kunnen volgen -bijvoorbeeld HPE- of de buis moet ook zijn voorgebogen.

Toegevoegde waarde bij ieder kabel- of leidingproject

Onze deskundigheid op het gebied van sleufloze technieken, geotechniek, in combinatie met onze kennis over kabels en leidingen, maakt ons een waardevolle partner voor de opdrachtgever en/of aannemer.

Het ontwerpen van het tracé van kabels en/of leidingen is namelijk meer dan alleen een streep op papier. Er moet rekening worden gehouden met de aansluitlocaties, aftakkingen en benodigde hulpstukken of schakellocaties. Door onze kennis van de laatste uitvoeringstechnieken en de actieve rol in de ontwikkelingen in nieuwe aanleg- en verwijdertechnieken, vindt DTE de beste projectspecifieke oplossingen.

Wij maken de benodigde berekeningen voor nutsbedrijven, provincies, gemeenten en individuele partijen voor het netontwerp en de vergunningaanvraag. Met de bestekken die door DTE geschreven worden, kan direct gewerkt worden. Daarbij is DTE altijd bereikbaar voor ondersteuning, gedurende het hele project in elke fase van het project.

Op verzoek kijken wij mee tijdens de uitvoeringswerkzaamheden of bieden wij assistentie op het werk. Dat is met name interessant wanneer er sprake is van UAV-GC contracten of wanneer er in een bouwteam gewerkt wordt.

Onze aanwezigheid schept vertrouwen en wij kunnen ter plaatse improviseren indien nodig met de technische kennis van het materiaal en de kennis van de kabel– en leidingsystemen.

Rosella Krot | Directeur

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Meer informatie over sleufloze technieken?