Dutch tunnel engineering sleufleuze technieken

Sleufloze technieken

Voor het aanleggen van ondergrondse infrastructuur met zo min mogelijk overlast worden sleufloze technieken toegepast. Het maaiveld wordt niet of zo min mogelijk verstoord, zoals de naam al zegt: er wordt geen sleuf gemaakt.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van sleufloze technieken. Wij lichten de eerste vier hieronder verder uit:

  • Horizontaal gestuurde boring
  • Doorpersingen
  • Gesloten front techniek
  • Open front techniek
  • Direct drill
  • Sleufloos verwijderen van kabels en leidingen
  • Pipe pusher

DTE adviseert, rekent en tekent aan sleufloze technieken waarbij een juiste uitvoering geborgd is. Wij pakken voor u de volledige engineering op. Heeft u hulp nodig bij het rekenen of tekenen van sleufloze technieken? Neem contact met ons op!

Horizontaal gestuurde boring

Bij een horizontaal gestuurde boring, ook wel Horizontal Directional Drilling (HDD) genoemd, wordt van maaiveld naar maaiveld een tunnel geboord. Deze techniek bestaat uit meerdere fases. De eerste fase is de pilotboring, waarbij de boorkop de grond ingaat. De steunvloeistof gaat via de boorkop het boorgat in. De steunvloeistof houdt het boorgat stabiel. In de volgende fase maakt de ruimer het boorgat groter. Hierbij wordt ook steunvloeistof gebruikt om het boorgat stabiel te houden. Deze fase kan meerdere malen herhaald worden tot de gewenste grootte van het boorgat is bereikt. Als laatste wordt de productbuis het boorgat ingetrokken. De in te trekken buis is dan klaargelegd middels een opstelling achter het boorgat. De opstelling kan bestaan uit een haspel of boogopstelling.

DTE verzorgt voor u het totale project van voorontwerp tot detailengineering bij een HDD. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in de uitvoering. Heeft u hulp nodig bij een HDD boring? Neem contact met ons op!

Doorpersingen

Onder doorpersingen vallen gesloten en open front techniek. Deze sleufloze technieken leggen kabels en leidingen horizontaal in de grond aan, bijvoorbeeld onder een spoor- of waterweg. Hieronder wordt gesloten en open front techniek verder uitgelicht.

Gesloten front techniek

Bij Microtunneling, ook wel gesloten front techniek (GFT) genoemd, wordt vanuit een perskuip een tunnel geboord naar de ontvangstkuip met een tunnelboormachine (TBM). Vanuit de kuip vertrekt eerst de TBM. Het graafwiel van de TBM maakt de grond los, door de hydraulische pers in de perskuip wordt de TBM en buizen naar voren gedrukt.

DTE is het ingenieursbureau voor Microtunneling. U kunt bij ons terecht in alle fases van het project en voor alle onderdelen van de boring: van sterkteberekening van de buis tot het volledige ontwerp van de damwandkuipen. Geen omkijken meer hebben naar uw boring? Neem contact met ons op!

Open front techniek

Open front techniek wordt toegepast als de grondwaterstand onder de boring ligt. Bij gebruik van open front techniek wordt de buis vanuit de persput in de grond geperst. Er is altijd een open verbinding tussen het boorfront en de kuip. De grondwaterstand moet daardoor onder de boring liggen.

Wij ondersteunen in alle projectfases bij open front techniek: van sterkteberekeningen tot begeleiding in de uitvoering. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Rosella Krot | Directeur

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Meer informatie over sleufloze technieken?