Header-kabels-en-leidingen zwart wit

Kabels & leidingen

DTE is zeer breed georiënteerd op het gebied van kabels en leidingen. Het ontwerpen en aanleggen van tracés kan betrekking hebben op gasleidingen, waterleidingen, afvalwaterleidingen, blusleidingen, warmtenetten en warmte-koude opslag in diverse materiaalsoorten.

In de ontwerpfase adviseren onze ingenieurs onder andere in tracékeuze, uitvoeringsmethode en  materiaalkeuze, waarbij de opdrachtgever zich verzekerd weet van advies gegeven door mensen met praktijkervaring in de aanleg. DTE weet feilloos wat nodig is in iedere situatie. Deze kennis maakt dat wij ook regelmatig gevraagd worden voor een second opinion, of het begeleiden van vergunningsaanvragen.

Ondanks het specialisme van DTE in sleufloze technieken, geven wij ook advies op het gebied van open ontgraving en zinker technieken. Kabels en leidingen kunnen op diverse manieren aangelegd worden, namelijk in een sleuf, door middel van een boring, inpandig of in kabel- en leidingtunnels.

Soorten kabels en leidingen

Met de kennis en kunde die DTE in huis heeft, geven wij passend advies op het gebied van materialen: drinkwater kan door PVC-leidingen, leidingen van staal, HDPE, SLA of nodulair gietijzer. Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen en is toepasbaar in verschillende situaties zoals omgeving en grondgesteldheid. Er zijn veel verschillende  soorten kabels en leidingen te benoemen.

Vaak wordt een kabel of leiding aangeduid met de functie die het heeft. Bijvoorbeeld een gasleiding, een waterleiding , laagspanningskabel of een datakabel. Buiten deze bekende voorbeelden gebruiken wij in Nederland kabels en leidingen voor meerdere toepassingen. Voor het overzicht hebben wij gekozen de groepen op te delen in:

  • Leidingen die vloeistoffen vervoeren
  • Leidingen die gassen vervoeren
  • Kabelverbindingen voor data
  • Kabels voor energie

Leidingen die vloeistoffen vervoeren

De bekendste vloeistoffen waar ook ieder huishouden een aansluiting van heeft zijn de waterleiding en de riolering. Iedereen heeft schoon (drink)water nodig en wil graag het vuile water afvoeren. Voordat het drinkwater bij de woning is, gaat het door transport- en distributieleidingen. De transportleidingen hebben grote diameters, het water legt in de leiding grote afstanden af. Distributieleidingen verdelen het water in de woonwijk.

Voor de riolering geldt een soortgelijke verdeling, maar dan in tegengestelde richting. Belangrijk verschil is dat bij een waterleiding het water altijd onder druk door de leiding gaat. Bij riolering spreekt men over een vrijvervalriool en een persriool, waarin dus enkel bij het persriool het medium onder druk staat.

Naast de riool- en waterleiding, vervoeren ook warmteleidingen water. In Nederland kennen wij warmteleidingen voor WKO (warmte-koude opslag) en stadsverwarming. WKO heeft een lage temperatuur en stadsverwarmingsleidingen hebben een hoge temperatuur. Het uitwerken van warmteleidingen vraagt specifieke kennis van de materie en de eigenschappen van de systemen en de beschikbare materialen.

Waar een WKO veelal in HPE gerealiseerd kan worden voor het transportnet bestaat de bron over het algemeen uit RVS buis. Bij een WKO is het ontwerp van de bronleidingen met bekabeling net zo belangrijk als het ontwerp vanaf de warmtewisselaar naar de gebruiker en vice versa.

Stadsverwarmingsleidingen zijn in de regel geïsoleerde leidingen en de eigenschappen zijn divers. Denk hierbij aan staal in staal leidingen, staal-pur-pe, rvs-pur pe, koper-pur-pe, HPE-pur-pe enzovoort. Daarnaast vraagt stadsverwarming als extra aandachtspunt de ruimte voor expansie waarvoor in de drukke steden moeilijk ruimte te vinden is.

Leidingen die gassen vervoeren

Om een gas te kunnen vervoeren moet het onder druk staan. Dat betekent dat de gasleidingen altijd drukleidingen zijn. De hoogte van de druk is afhankelijk van de het type gas en de lengte die het gas moet afleggen. Ook hierbij maken wij verschil tussen transport- en distributieleidingen.

Bij transportleidingen hebben wij het vaak over hoge druk en bij distributie over lage druk. Waar de grens tussen hoge- en lage druk ligt, is afhankelijk van de netbeheerder.  Als wij het over gasleidingen hebben, dan denken de meeste mensen meteen aan aardgas, maar naast aardgas kan een gasleiding bijvoorbeeld ook een CO2 leiding zijn.

Wanneer wij naar de industrie kijken kunnen nog meer voorbeelden genoemd worden, zoals stikstof, waterstof of waterstofsulfide (zwavelwaterstof of H2S).

Kabels die data en energie overbrengen

Een belangrijk verschil tussen kabels en leidingen is dat een leiding een holle buis is en een kabel een vaste kern heeft. Dat betekent dat kabels, over het algemeen, kleiner in diameter zijn, denk bijvoorbeeld aan de glasvezelaansluiting, of de koperen televisiekabel of telefoonkabel thuis, in vergelijking met de aansluitleiding voor water. Dit betekent niet dat kabels altijd een diameter hebben die gelijk is aan de huisaansluiting voor glasvezel: ook hierbij geldt het onderscheid tussen transport- en distributiekabels en het onderscheid tussen hoogspanning en laagspanning.

Kabels kennen net als leidingen een hoofdnet en distributienetten. Kabels lopen tussen bovengrondse stations en ondergrondse handholes (glasvezel) om uiteindelijk signaal of stroom af te leveren in huis.

Deze netten worden steeds meer belast door een oplopende energie- en datavraag. Uitbreidingen van deze netten zijn noodzakelijk om leveringen te blijven garanderen. Daarnaast zijn veel bestaande netten verouderd en toe aan vervanging voordat storingen op gaan treden.

Toegevoegde waarde bij ieder kabel- of leidingproject

Onze deskundigheid op het gebied van sleufloze technieken, geotechniek, in combinatie met onze kennis over kabels en leidingen, maakt ons een waardevolle partner voor de opdrachtgever en/of aannemer.

Het ontwerpen van het tracé van kabels en/of leidingen is namelijk meer dan alleen een streep op papier. Er moet rekening worden gehouden met de aansluitlocaties, aftakkingen en benodigde hulpstukken of schakellocaties.

Door onze kennis van de laatste uitvoeringstechnieken en de actieve rol in de ontwikkelingen in nieuwe aanleg- en verwijdertechnieken, vindt DTE de beste projectspecifieke oplossingen. Wij maken de benodigde berekeningen voor nutsbedrijven, provincies, gemeenten en individuele partijen voor het netontwerp en de vergunningaanvraag.

Met de bestekken die door DTE geschreven worden, kan direct gewerkt worden. Daarbij is DTE altijd bereikbaar voor ondersteuning, gedurende het hele project in elke fase van het project.

Op verzoek kijken wij mee tijdens de uitvoeringswerkzaamheden of bieden wij assistentie op het werk. Dat is met name interessant wanneer er sprake is van UAV-GC contracten of wanneer er in een bouwteam gewerkt wordt.

Onze aanwezigheid schept vertrouwen en wij kunnen ter plaatse improviseren indien nodig met de technische kennis van het materiaal en de kennis van de kabel– en leidingsystemen.

DTE spreekt de juiste taal

Opdrachtgevers en aannemers dienen elkaar te begrijpen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Dat geldt helemaal als er bijvoorbeeld sprake is van gecertificeerde kabels- en leidingen. Het is goed om te weten dat DTE zowel de taal van de ambtenaar als die van de opdrachtgever spreekt.

DTE slaat bruggen tussen alle betrokken partijen van opdrachtgever tot initiatiefnemer. Wij staan klaar voor alle partijen met onze kennis en kunde en scheppen graag duidelijkheid in iedere situatie.

Door een praktische vertaalslag te maken, weet elke betrokken partij waar hij aan toe is. Meer weten over wat DTE voor u kan betekenen voor uw kabels en/of leidingen? Neem dan contact op met DTE.

Rosella Krot | Directeur

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Meer informatie over kabels en leidingen?