Dutch tunnel engineering geotechniek

Geotechnische constructies

Dutch Tunnel Engineering is gespecialiseerd in het maken van berekeningen voor geotechnische constructies. Door het geven van het juiste advies, het maken van correcte berekeningen en het aanleveren van goede tekeningen kunt u erop vertrouwen dat de interactie tussen de grond en de betreffende constructie optimaal is.

Voorbeelden van geotechnische constructies zijn:

  • Kademuren
  • Funderingen
  • Bouwkuipen
  • Onderwaterbetonvloeren
  • Wegen
  • Duikers
  • Bruggen

Door zo vroeg mogelijk aan tafel te komen kan DTE meedenken met de opdrachtgever, om tot de juiste oplossing en uitvoeringsmethodiek te komen. Soms is het nodig om te sonderen, ook dat wordt door DTE volledig begeleid.

Indien gewenst blijft DTE tot het eind van het project in beeld met het leveren van support. Ook hulp bij het aanvragen van vergunningen behoort tot de diensten die door DTE geleverd worden.

Bestekservice

DTE schrijft bestekken voor onder andere het bouwrijp maken van een gebied. Hierbij speelt ook omgevingsmanagement een belangrijke rol.

Dankzij het feit dat de ingenieurs bij DTE niet alleen theoretisch goed onderlegd zijn, maar binnen het bedrijf praktijkervaring is, hebben geotechnische constructies geen geheimen meer voor ons.

Praktische aanpak zorgt voor goede vertaalslag

Geotechniek brengt als risico met zich mee dat vooral op de theorie gefocust wordt. Bij DTE niet, wij koppelen de theorie en praktijk aan elkaar. Deze praktische aanpak zorgt voor een vertaalslag die resulteert in helderheid.

Dat garandeert zekerheid, efficiënt werken, minder faalkosten en draagt bij aan de duurzaamheidsgedachte. Kortom: door aan de voorkant van het proces al met DTE samen te werken en alles goed te zetten, bespaart u kosten in de hele keten.

Voorbeelden van geotechnische constructies:

De fundering is de schakel tussen het gebouw of kunstwerk en de draagkrachtige grond. Waar de draagkrachtige grondlaag zich bevind, bepaald het type fundering. Een diep gelegen draagkrachtige grondlaag vraagt om een paalfundering; een ondiepe draagkrachtige grondlaag vraagt om een fundering op staal.

Voor beide funderingen is het van belang om de draagkracht te bepalen, zodat de constructie op zijn plek blijft staan. DTE adviseert over elke type fundering. Heeft u een vraag over welke fundering past bij uw project? Neem dan contact op met DTE.

Bouwkuipen

De grondkerende constructie, zoals damwanden, sleufbekistingen of berlinerwanden, is bij een bouwkuip van essentieel belang. DTE adviseert over de berekeningen die de veiligheid van een project garanderen. Wilt u weten welke berekeningen er nodig zijn voor het plaatsen van een bouwkuip? Neem dan contact op met DTE.

Onderwaterbetonvloeren

Bij een ontgraving van een bouwkuip kan de stijghoogte van het water in de onderliggende zandlaag zo hoog zijn dat zonder maatregelen de putbodem openbarst en de bouwkuip volloopt met water.

Eén van de oplossingen is het toepassen van een onderwaterbetonvloer. DTE adviseert over de onderwaterbetonvloer, van de dikte tot aan de verbinding met de damwand.

Heeft u een vraag over onderwaterbetonvloeren? Neem dan contact op met DTE.

avond microtunneling stedelijk gebied

Toegevoegde waarde bij geotechnische constructies

Onze deskundigheid op het gebied van sleufloze technieken, geotechniek, in combinatie met onze kennis over kabels en leidingen, maakt ons een waardevolle partner voor de opdrachtgever en/of aannemer.

Het ontwerpen van het tracé van kabels en/of leidingen is namelijk meer dan alleen een streep op papier. Er moet rekening worden gehouden met de aansluitlocaties, aftakkingen en benodigde hulpstukken of schakellocaties.

Door onze kennis van de laatste uitvoeringstechnieken en de actieve rol in de ontwikkelingen in nieuwe aanleg- en verwijdertechnieken, vindt DTE de beste projectspecifieke oplossingen. Wij maken de benodigde berekeningen voor nutsbedrijven, provincies, gemeenten en individuele partijen voor het netontwerp en de vergunningaanvraag.

Met de bestekken die door DTE geschreven worden, kan direct gewerkt worden. Daarbij is DTE altijd bereikbaar voor ondersteuning, gedurende het hele project in elke fase van het project.

Op verzoek kijken wij mee tijdens de uitvoeringswerkzaamheden of bieden wij assistentie op het werk.

Dat is met name interessant wanneer er sprake is van UAV-GC contracten of wanneer er in een bouwteam gewerkt wordt.

Onze aanwezigheid schept vertrouwen en wij kunnen ter plaatse improviseren indien nodig met de technische kennis van het materiaal en de kennis van de kabel– en leidingsystemen.

Olaf Hoogenboom | Junior Engineer

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Meer informatie over geotechnische constructies?