Dutch tunnel engineering geotechniek

Geotechnische constructies

De optimale samenwerking tussen de grond en de constructie is essentieel bij geotechnische constructies. DTE heeft snel en effectief een oplossing met daarin de juiste samenwerking.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van geotechnische constructies. Wij lichten de eerste vier hieronder verder uit:

  • Kademuren
  • Funderingen
  • Bouwkuipen
  • Onderwaterbetonvloer
  • Wegen
  • Duikers
  • Bruggen

Als ingenieursbureau adviseren, rekenen en tekenen wij aan geotechnische constructies. Een vraag over geotechnische constructies? Neem contact met ons op!

Kademuren

In Nederland leven wij met veel water. Kademuren helpen ons om zoveel mogelijk land te kunnen gebruiken, maar ook het water voldoende ruimte te geven. Al lange tijd worden kademuren toegepast en vele oude kademuren zijn aan vervanging toe. Bij kademuren moet rekening worden gehouden met verschillende factoren: stabiliteit, sterkte en draagkracht van de constructie. Voorbeelden van kademuren zijn: damwandconstructies, gewichtsmuren en L-wanden.

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende type constructies, die toegepast worden als kademuur in zowel het binnen- als buiten stedelijk gebied. Heeft u een vraag over het uitwerken van uw kademuur? Neem contact met ons op!

Funderingen

Bruggen en wegen zijn constructies die gedragen worden door de grond. De fundering is de schakel tussen het gebouw en de grond. Wanneer de daadkrachtige grondlaag diep ligt, worden paalfunderingen gebruikt. Bij een daadkrachtige grond dichtbij de onderkant van het gebouw wordt een fundering op staal gebruikt. Voor beide funderingen is het van belang om de draagkracht te bepalen, zodat de constructie op zijn plek blijft staan.

Wij adviseren u over elke type fundering. Heeft u een vraag over welke fundering past bij uw project? Neem contact met ons op!

Bouwkuipen

Een bouwkuip is een tijdelijke constructie, die grond en water tegenhoudt. Bij een diepe ontgraving of een ontgraving onder waterniveau wordt vaak een bouwkuip gebruikt. Bij bouwkuipen wordt er gebruikgemaakt van een grondkerende constructie, zoals damwanden, sleufbekisting of berlinerwanden.

Wij adviseren over stabiliteits- en stempelraamberekeningen die de veiligheid van een project garanderen. Weet u welke berekeningen nodig zijn voor het plaatsen van een bouwkuip? Neem contact met ons op!

Onderwaterbetonvloer

In bouwkuipen worden vaak onderwaterbetonvloeren toegepast. Bij een ontgraving van een bouwkuip kan de stijghoogte van het water in de onderliggende zandlaag zo hoog zijn dat zonder maatregelen de putbodem openbarst en de bouwkuip volloopt met water. Één van de oplossingen is het toepassen van een onderwaterbetonvloer.

Wij adviseren over de onderwaterbetonvloer: van de dikte tot aan de verbinding met de damwand. Heeft u een vraag over onderwaterbetonvloeren? Neem contact met ons op!

Olaf Hoogenboom | Junior Engineer

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Meer informatie over geotechnische constructies?