Dutch tunnel engineering diensten

Tekeningen

Voor vraagstukken van geotechnische constructies, sleufloze technieken en kabels en leidingen verzorgen wij het tekenwerk in alle fasen van het project.

Bij de start van een project kijken wij wat er nodig is aan informatie voor de tekening. Deze informatie zoeken wij op en verwerken wij in een overzichtelijke tekening met Autocad Civil 3D. Een inmeting verwerken wij in een doorsnede en deze zetten wij indien nodig om in een Digitaal Terrein Model (DTM-model).

Van schetsontwerp tot en met opleveringsontwerp werken wij de tekening voor u uit. Heeft u een tekening nodig? Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag over tekeningen?