Dutch tunnel engineering diensten

Berekeningen

Voor vraagstukken van geotechnische constructies, sleufloze technieken en kabels en leidingen verzorgen wij de berekeningen in alle fasen van het project. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van berekeningen:

  • Stabiliteit
  • Zettingen
  • Funderingen
  • Sterkte

Stabiliteit

De constructie en de grond moeten zodanig samenwerken dat de gehele constructie stabiel blijft. Niet alleen voor de te bouwen constructie is stabiliteit essentieel. Tijdens de uitvoering is dit ook van belang. Bij het gebruik van zwaar materiaal (of zware machines) moet de stabiliteit gecontroleerd worden. Om die reden worden berekeningen gemaakt voor bijvoorbeeld telekranen. Wanneer vanaf het water gewerkt wordt, worden de machines op pontons geplaatst. Hierbij is het belangrijk om de stabiliteit van het ponton te berekenen.

Wij adviseren over stabiliteitsvraagstukken, op zowel land als water. Heeft u een stabiliteitsvraagstuk? Neem contact met ons op!

Zettingen

Wanneer u in of op de grond gaat werken, verandert de belasting van bepaalde grondlagen. Een verandering van de belasting veroorzaakt zettingen. Het effect van zettingen is afhankelijk van de grootte van de zettingen, de constructie en de omgeving. Zo kan een zetting ervoor zorgen dat gebouwen scheefzakken. Het is daarom belangrijk om te bepalen hoe groot de zettingen zijn en hoe groot het effect is op de constructie.

Wij adviseren over zettingen bij verschillende constructies en situaties. Heeft u advies nodig bij het bepalen van uw zetting? Neem contact met ons op!

Funderingen

In slappe ondergrond is het belangrijk dat bouwwerken goed gefundeerd zijn. Twee soorten funderingen zijn te onderscheiden: funderingen op staal en paalfunderingen. Voor beide is het belangrijk de draagkracht te bepalen, zodat het bouwwerk op zijn plek blijft staan.

Wij adviseren u over de benodigde fundering voor uw bouwwerk. Wilt u de draagkracht van een fundering weten? Neem contact met ons op!

Sterkte

Voor elk materiaal dat toegepast wordt in of op de grond is het belangrijk om te weten of het materiaal sterk genoeg is. Daarvoor wordt een sterkteberekening toegepast. Zo controleren wij bijvoorbeeld met een sterkteberekening of de buis de trekkracht aankan bij het uitvoeren van een HDD boring.

Wij kunnen voor elke type materiaal een sterkteberekening maken. Heeft u hulp nodig bij het berekenen van de sterkte van een constructie? Neem contact met ons op!

Rosella Krot | Directeur

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over berekeningen?